Рисунок №23. Картина разрушения Протолуны на пределе Роша Земли